Меню

Про кафедру

Багаторічна педагогічна та науково-дослідна діяльність професора, доктора біол. наук А.К. Ольховської–Буркової тісно пов’язана з кафедрою, яку вона очолювала з 1963 по 1990 рр. Вона була одним із видатних вчених – ентомологів і здобула високий авторитет серед фахівців у нашій країні та за кордоном. Під її керівництвом підготовлено і захищено понад 20 кандидатських дисертацій.

На сьогоднішній день до складу кафедри входять 15 науково-педагогічних працівників, з них - один доктор наук, професор; десять кандидатів наук, з яких - дві особи на посаді професора, шість - на посаді доцента, двоє - на посаді старшого викладача  і чотири асистенти. Кількість викладачів із науковими ступенями і вченими званнями – 75  %.

]

Колектив кафедри захисту і карантину рослин

Очолює кафедру доктор сільськогосподарських наук, професор Яновський Ю.П., 1955 року народження. Він - провідний вчений із захисту плодових розсадників від шкідників, хвороб і бур’янів, автор 3 авторських свідоцтв на винаходи. Науковий доробок – близько 200 друкованих праць, в тому числі 4 монографії і один навчальний посібник під грифом Міністерства освіти і науки України  "Ягідництво".

Він є членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій НАУ та експертної ради ВАК України. Працює в редакційній колегії журналу «Захист і карантин рослин».

Юрій Петрович ЯНОВСЬКИЙ

доктор сільськогосподарських наук, професор

 

Викладачі кафедри викладають 38 дисциплін на трьох факультетах: плодоовочівництва, екології та захисту рослин,  агрономії,  лісового і садово-паркового господарства.

Протягом  2009-2011 років кафедра пройшла ліцензування освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" та освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"  і одночасно пройшла акредитацію   освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" і освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" із збільшенням ліцензованого  обсягу набору студентів. Термін дії сертифіката - до  1 липня  2021 року.

Останні новини

Всі новини