Меню

Шевченко Жанна Петрівна

Шевченко Жанна Петрівна Науковий ступінь: кандидат біологічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: професор
Email: zahist@udau.edu.ua

 

Базова вища освіта. Уманський сільськогосподарський інститут ім. М. Горького, 1960 р., спеціальність «Рільництво», кваліфікація «Вчений агроном-рільник».

Диплом О №057341 від 31 березня 1960 року.

 

Наукова ступінь.  Канд. біол. наук, 06.01.11- захист рослин від шкідників і хвороб, «Вірусні хвороби зернових злаків у правобережному Лісостепу України».

Диплом МБЛ №016211 від 13 жовтня 1972 року

 

Вчене звання.  Доцент кафедри захисту рослин.

Атестат ДЦ №065263 від 3 серпня 1983 року

 

Підвищення кваліфікації. Білоцерківський національний аграрний університет. «Методологія викладання дисциплін: «Агрофармакологія і вірусологія» для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації».

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712/ 000011-17 від 24 лютого 2017 р.

 

Дисципліни, що викладає

Дисципліни

Освітній рівень

Спеціальність

Вибіркові дисципліни

Загальна вірусологія

Бакалавр

202

Токсикологія пестицидів і біобезпека у захисті рослин

Магістр

202

 

 

Навчальні посібники:

1. Захист рослин. Терміни і поняття: Навчальний посібник Ж.П. Шевченко, І.І. Мостов’як, І.В. Крикунов,  С.М. Мостов’як, О.Г. Сухомуд, І.С. Кравець, Д.М. Адаменко,  С.В. Суханов, Ю.П. Яновський, Л.І. Воєвода, О.О. Фоменко, Р.В. Чухрай,  О.В. Кравченко, О.Л. Лукянець та ін.; За ред. Ж.П. Шевченко і І.І. Мостов’яка – Умань.: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. – 408 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях:

1. Шевченко Ж.П., Курка С.Н. Пиренофороз и вирозы, поражающие пшеницу озимую, их резерваторы и связь в сопряженном патологическом процессе / Земледелие и защита растений / Научно-практический журнал №5. – 2017. – С.43-45

2. Шевченко Ж.П., Мостов’як І.І., Сухомуд О.Г.,. Мостов’як С.М, Чухрай Р.В. Вектори вірозів і мікоплазмозів та мікози у посівах зернових колосових культур залежно від сорту та комбінацій інсектицидів з хімічними імунізаторами // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2019. – №94. – С. 208–220.