Меню
Остання редакція: 07 січня 2023

Третій рівень вищої освіти (освітньо-науковий)

Відповідно до Національної рамки кваліфікацій Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає дев’ятому рівню і передбачає здійснення особою професійної наукової, науково-технічної або науково-педагогічної діяльністі за основним місцем роботи чи поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Нормативний термін підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад'юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30—60 кредитів ЄКТС.

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття вищої освіти за відповідним напрямом підготовки та науковий ступінь доктора філософії відповідної галузі знань (доктор філософії з захисту і карантину рослин). 


Відкрита пропозиція

(за кошти державного бюджету та
за кошти фізичних або юридичних осіб)

Небюджетна пропозиція

(включно за кошти фізичних або юридичних осіб)

Аспірантура (доктор філософії)

Аспірантура (доктор філософії)

  1. Фахове вступне випробування
  2. Вступне випробування з іноземної мови
  3. Дослідницька пропозиція (науковий текст з обраної теми 5-10 сторінок)
  1. Фахове вступне випробування
  2. Вступне випробування з іноземної мови
  3. Дослідницька пропозиція (науковий текст з обраної теми 5-10 сторінок)

Інформація для стейк-холдерів:

Свої відгуки та пропозиції щодо освітньої програми, будь ласка, надсилайте на поштову адресу:

kiv1000@ukr.net 


Освітня програма "Захист і карантин рослин" (доктор філософії)

Останні новини

Всі новини