Меню
Остання редакція: 25 квітня 2023

Наукові гуртки

Студентський науковий гурток (снг., нсг.) при кафедрі захисту і карантину рослин існує з 1951 року, який налічував спочатку 5-10 студентів дипломників, а починаючи з 70-х років – 65-75 а то і більше. Переважно це були студенти факультету плодоовочівництва та агрономії. Сьогодні гуртківцями є студенти переважно спеціалізації захисту рослин (2-6 курсу). Засідання гуртка відбуваються протягом навчального року. Засідання гуртка ведуть, як правило, староста гуртка або його замісники. Дуже часто бюро гуртка доручають провести будь-кому із студентів (спонтанно). Це дає можливість набувати їм навичок у проведенні такої роботи. Керувати роботою бюро СНГ кафедри доручається одному з викладачів (чи доцентів).

Помічниками керівника гуртка є, переважно, аспіранти.

На засіданні гуртка розглядаються різного характеру питання. Зокрема гуртківці знайомляться з біографіями відомих в Україні в сфері захисту рослин вченими ентомологами, фітопатологами, гербологами. 

Студенти гуртківці зачитують на засіданні гуртка наукові реферати з питань, що стосується наукової теми, яку вони розробляють під керівництвом одного з викладачів кафедри.

Загальне керівництво роботою студентського гуртка здійснюють члени бюро гуртка, яке обирається на початку навчального року. До складу бюро гуртка входить староста, два його замісники, редактор та два члени педколегії, всього 9 осіб в т.ч. і секретарі, які оформляють протоколи, реєструють відвідувачів.

Один раз в рік на період проведення науково-студентської конференції створюється комісія, на яку покладається завдання організовувати і провести наукову студентську конференцію, зокрема засідання секції захисту і карантину рослин. Головуючим на засіданні обирає президія, або засідання веде староста та його помічники.

На секційному засіданні староста гуртка робить обов’язкову доповідь «З історії створення наукового студентського гуртка захисту рослин». На наукову конференції та у продовж навчального року на засідання гуртка запрошуються виробничники, діяльність яких пов’язана з захистом рослин. На засіданнях студентського гуртка заслуховують і оцінюють звіти про виробничо-наукову практику,  а також наукові роботи, що подаються на конкурс кращих наукових робіт. В роботі наукового студентського гуртка, що функціонує при кафедрі захисту і карантину рослин, ми вважаємо школою не лише науковою, а і як такою, що формує студента і як фахівця і як активну соціальну особистість.

Останні новини

Всі новини