Меню
Остання редакція: 09 січня 2023

Наукова робота кафедри

Основне наукове спрямування кафедри – «Уточнення видового складу і біології розвитку шкідників, збудників хвороб і бур’янів України та удосконалення систем захисту сільськогосподарських культур, лісових та садовопаркових насаджень від них.», (Затверджено вченою радою факультету плодоовочівництва, екології  і захисту рослин, протокол №5 від 5.03.2021 р.).

 

Наукові дослідження  кафедри ведуться  по дванадцяти тематикам, на базі науково-навчально-виробничого комплексу університету, Мліївського інституту помології ім.Л.П.Симиренка УААН та  господарства  Лука-Мелешківське  Вінницького району, Вінницької обл. 

 

Протягом останніх п'яти років за результатами наукових досліджень науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано 308 друкованих праць, в т.ч. 3 монографій, 4 посібника, 193 наукових статей і тез, 124 методичні розробки.  Під керівництвом викладачів кафедри захищено  314 дипломних робіт,  37 наукових студентських робіт подано на конкурс і  опубліковано 80 наукових студентських статей.

 

На кафедрі діє науковий студентський гурток  під керівництвом викладача кафедри Чухрай Р.В.  Щорічно 45-55 дипломників кафедри виступають на його засіданнях і 30-35 дипломників виступають на науковій студентській конференції.

 

 На кафедрі захисту і карантину рослин аспірантура почала діяти з 1951 року. Зараз на кафедрі працює аспірантура по підготовці наукових кадрів зі спеціальностей:  16.00.10 – Ентомологія  і  06.01.11 – Фітопатологія, науковими керівниками якої є:  Яновський Ю.П., Мостов'як І.І., Мостов'як С.М., Крикунов І.В.

 

Кафедра захисту і карантину рослин плідно співпрацює із провідними світовими виробниками засобів захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів: БАСФ, Баєр, Монсанто, Сингента, Дюпон, Штефес, Доуагросайенсіс, Агросфера та інші.

Програма

УНУС

Тема

досліджень кафедри

П.І.Б. і тематика

досліджень викладачів

Удосконалення існуючих та розробка нових технологій вирощування садивного матеріалу, плодів, ягід і винограду.

Уточнення видового складу і біології розвитку шкідників, збудників хвороб і бур’янів України та удосконалення систем захисту сільськогосподарських культур, лісових та садовопаркових насаджень від них.

Доктор с.-г. наук, професор Яновський Ю.П. «Уточнення видового складу, біологічних особливостей розвитку та удосконалення системи захисту плодового розсадника від цикадових» (Затверджено на засіданні кафедри захисту і карантину рослин, протокол №8 від 15.04.2021 р.)

Канд. с.-г. н., доцент Крикунов І.В.

«Еколого-біологічне обґрунтування захисту плодових насаджень від шкідливого ентомокомплексу в умовах Лісостепу України» (Затверджено на засіданні кафедри захисту і карантину рослин, протокол №8 від 15.04.2021 р.)

Канд. біол. наук, доцент Суханов С.В. «Уточнення видового складу ентомофагів шкідників багаторічних насаджень зони Лісостепу Правобережжя України» (Затверджено на засіданні кафедри захисту і карантину рослин, протокол №8 від 15.04.2021 р.)

Викладач Фоменко О.О.

«Біологічне обґрунтування заходів захисту яблуні в розсаднику від садових трубковертів в умовах Правобережного Лісостепу України» (Затверджено на засіданні кафедри захисту і карантину рослин, протокол №8 від 15.04.2021 р.)

Збалансоване використання, прогноз і управління природним та ресурсним потенціалом агроекосистем України

Уточнення видового складу і біології розвитку шкідників, збудників хвороб і бур’янів України та удосконалення систем захисту сільськогосподарських культур, лісових та садовопаркових насаджень від них.

Доктор с.-г. наук, професор  Мостов’як І.І.

«Біологічні основи зменшення шкідливості хвороб пшениці озимої спричинених збудниками різної етіології в умовах Правобережного Лісостепу України»

(Затверджено на засіданні кафедри захисту і карантину рослин, протокол №8 від 15.04.2021 р.)

Канд. с.-г. н., доцент  Мостовяк С.М. «Екологічне обгрунтування динаміки чисельності ентомокомплексів  в екосистемах різного антропічного навантаження» (Затверджено на засіданні кафедри захисту і карантину рослин, протокол №8 від 15.04.2021 р.)

Канд. с.-г. н., доцент Кравець І.С.

Канд. с.-г. н., ст. викладач Адаменко Д.М.

«Впровадження стійких агроекосистем з використанням багаторічних злаків, як основи органічного землеробства»

Підтема 1 (Кравець І.С.)

«Особливості формування комплексу шкідливих організмів у посівах багаторічних злаків та заходи обмеження його чисельності в умовах Правобережного Лісостепу України»

Підтема 2 (Адаменко Д.М.)

«Біологічні основи зменшення шкідливості хвороб багаторічних злаків, спричинених збудниками різної етіології, в умовах Правобережного Лісостепу України»

(Затверджено на засіданні кафедри захисту і карантину рослин, протокол №8 від 15.04.2021 р.)

 

Викладач Кравченко О.В.

Агроекологічне обґрунтування захисту сої від хвороб при сумісному застосуванні фунгіцидів та інокулянта в умовах Правобережного Лісостепу України

(Затверджено на засіданні кафедри захисту і карантину рослин, протокол №8 від 15.04.2021 р.)

Викладач Чухрай Р.В.

Уточнення біологічних особливостей основних шкідників ячменю та удосконалення системи захисту культури в Правобережному Лісостепу України

(Затверджено на засіданні кафедри захисту і карантину рослин, протокол №8 від 15.04.2021 р.)

Викладач Воєвода Л.І.

Шкідники цикорію салатного вітлуф в умовах Правобережного Лісостепу України та методи зменшення їх чисельності

(Затверджено на засіданні кафедри захисту і карантину рослин, протокол №8 від 15.04.2021 р.)

 

Останні новини

Всі новини