Меню
Остання редакція: 24 березеня 2020

Наукова робота кафедри

Основне наукове спрямування кафедри – «Уточнення видового складу основних шкідників, збудників хвороб і бур’янів та удосконалення систем захисту сільськогосподарських культур від них в умовах Правобережного Лісостепу України», (Затверджено вченою радою факультету плодоовочівництва, екології  і захисту рослин, протокол №5 від 5.03.2014 р.).

Наукові дослідження  кафедри ведуться  по десятьом тематикам, на базі науково-навчально-виробничого комплексу університету, Мліївського інституту помології ім.Л.П.Симиренка УААН та  господарства  Лука-Мелешківське  Вінницького району, Вінницької обл.

Протягом останніх п'яти років за результатами наукових досліджень науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано 308 друкованих праць, в т.ч. 3 монографій, 4 посібника, 193 наукових статей і тез, 124 методичні розробки.  Під керівництвом викладачів кафедри захищено  314 дипломних робіт,  37 наукових студентських робіт подано на конкурс і  опубліковано 80 наукових студентських статей.

На кафедрі діє науковий студентський гурток  під керівництвом професора Шевченко Ж.П. Щорічно 45-55 дипломників кафедри виступають на його засіданнях і 30-35 дипломників виступають на науковій студентській конференції.

 На кафедрі захисту і карантину рослин аспірантура почала діяти з 1951 року. Зараз на кафедрі працює аспірантура по підготовці наукових кадрів зі спеціальностей:  16.00.10 – Ентомологія  і  06.01.11 – Фітопатологія, науковими керівниками якої є:  Яновський Ю.П., Шевченко Ж.П., Мостов'як І.І., Мостов'як С.М., Сухомуд О.Г..

Кафедра захисту і карантину рослин плідно співпрацює із провідними світовими виробниками засобів захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів: БАСФ, Баєр, Монсанто, Сингента, Дюпон, Штефес, Доуагросайенсіс, Агросфера та інші.

Останні новини

Всі новини