Меню
Остання редакція: 07 січня 2023

Історія кафедри захисту і карантину рослин

Створення кафедри захисту рослин в Уманському сільсько­господарському інституті (нині Уманський НУС) пов’язано з ім’ям Лопатіна Матвія Івановича, який був фундатором  кафедри захисту рослин (1929 р.). З 1930 по 1941 роки він був завідувачем створеної ним кафедри. За його ініціативою при кафедрі створюється кабінет-музей хвороб і шкідників сільськогосподарських культур та лабораторія мікрофотографії.

У післявоєнний період кафедру очолює доцент Григорович Олександр Фаустович, а з 1946 по 1952 рік - учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни Пересипкін Володимир Федорович, який водночас обіймає посаду директора Уманського сільськогосподарського інституту.

Упродовж 10 років (1952-1962) очолював кафедру доцент ентомолог Соболєв Олексій Семенович, перу якого належить практикум з ентомології. Починаючи з 1962 р. кафедру було доручено очолювати кандидату сільськогосподарських наук А.К. Ольховській-Бурковій. Кафедрою завідувала 28 років (1962-1990), працювала на кафедрі до 2004 р. За високий професіоналізм, за активну педагогічну діяльність у 1983 р. А.К. Ольховській-Бурковій присвоюють почесне звання Заслужений працівник вищої школи України.

З 1990р. по 2004 р. кафедру очолює кандидат біологічних наук, доцент Шевченко Жанна Петрівна (науковий керівник професор С.Є. Грушовий), відмінник аграрної освіти І ступеня, яку на початку 2000-х років обирають на посаду професора Уманського НУС. За сумлінну роботу її було нагороджено Грамотою Верховної Ради України, знаком «Дружба народів».

У 2004 році завідувачем кафедри стає доктор с.-г. наук Яновський Юрій Петрович. Працюючи в Уманському НУС, Юрій Петрович отримує вчене звання професора. Приймає участь у роботі міжнародних симпозіумів, науково-практичних конференцій. Під його керівництвом готуються як кандидатські, так і докторські дисертації. Нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР, почесними Грамотами Мінагрополітики України, отримав золоту медаль. Основною віхою є те, що в цей період в університеті акредитується напрям «захист рослин», почали готувати бакалаврів, спеціалістів і магістрів, сьогодні – бакалаврів і магістрів.  

Останні новини

Всі новини