Меню
Остання редакція: 09 січня 2023

Навчально-методичне забезпечення

Методичні матеріали по дисциплінах наведені нижче:


Сільськогосподарська фітопатологія: 

Робочий зошит із сільськогосподарської фітопатології (спеціальність "202");

Методичні вказівки для виконання лабораторних занять із с.-г. фітопатології (спеціальність "203");

Питання для самостійної роботи студентів (спеціальність "203");

Тестові завдання модуль 1 (спеціальність "203");

Тестові завдання модуль 2 (спеціальність "203");


Загальна вірусологія:

Методичні вказівки для виконання лабораторних занять із загальної вірусології;

Тестові завдання модуль 1;

Тестові завдання модуль 2;

Завдання для самостійної роботи студентів (реферати).


Токсикологія пестицидів і біобезпека в захисті рослин:

Методичні вказівки для виконання лабораторних занять;

Методичні вказівки для виконання курсової роботи;

Індивідуальні завдання для виконання курсової роботи №1 та №2;

Задачі для рохрахунку потреб пестицидів;

Контрольні роботи для заочної форми навчання;

Тестові завдання модуль 1;

Тестові завдання модуль 2

Останні новини

Всі новини