Меню

Другий рівень вищої освіти (магістерський)

Звіт про самооцінювання освітньо-професійної програми Захист і карантин рослин спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" кафедри захисту і карантин у рослин Уманського національного університету садівництва

Освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти (магістр).

Відгуки стейк-холдерів про ОП 202 "Захист і карантин рослин" другого рівня вищої освіти (магістр).

Навчальний план 202 "Захист і карантин рослин" (магістр).

Обов’язкові навчальні дисципліни які викладаються на  ОП 202 "Захист і карантин рослин" другого рівня вищої освіти.

Вибіркові дисципліни ОП 202 "Захисті карантин рослин" другого рівня вищої освіти (магістр).

Звіт про моніторинг оцінювання якості освітнього процесу в Уманському НУС здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 202 "Захист та карантин рослин"

Договори про проведення виробничої практики студентів

ПРОГРАМА акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Захист і карантин рослин» другого (магістерського) рівня вищої освіти (справа №957/АС20) за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» в Уманському національному університеті садівництва з 07 по 09 жовтня 2020 р.

Результати перевірки  кваліфікаійних робіт системи UNICHECK

Договори про співпрацю

Портфоліо

Перший запит на акредитацію

Другий запит на акредитацію

Останні новини

Всі новини