Меню
Остання редакція: 20 червня 2018

День поля на кафедрі захисту і карантину рослин

19 червня в Уманському національному університеті садівництва відбувся щорічний день поля в якому взяла участь кафедра захисту і карантину рослин.

На дослідних ділянках кафедри захисту і карантину рослин проводять свої дослідження, кандидати с.-г. наук, доценти Сухомуд Оксана Григорівна та Адаменко Дмитро Михайлович.

Наукова робота Оксани Григорівни пов'язана вивченням впливу агрометерологічних умов на продуктивність сортів пшениці та розвитку шкідників та хвороб в даних умовах. Дмитро Михайлович зосередив свою увагу на питаннях забур'яненості посівів с.-г. культур в ланці сівозміни залежно від методів захисту рослин в умовах Правобережного ЛІсостепу України.

Крім викладачів кафедри свою наукову роботу проводять аспіранти ІІ року навчання Чухрай Роман і Медвідь Віталій та аспірант І року навчання Чорноморець Віктор.

Наукова робота Чухрая Романа пов'язана із вивчення біологічних особливостей основних шкідників ячменю та удосконалення системи захисту від них у зв'язку із зміною гідротермічного показника.

Дослідження Медвідя Віталія охоплюють питання вивчення шкідників пшениці озимої та захисту від них в умовах Правобережного Лісостепу України.

 Дослідження Чорноморця Віктора пов'язані з дослідженням ефективності застосування засобів захисту проти хвороб озимої пшениці.

На основі наукових дослідження науковці кафедри публікують свої праці у наукових виданнях, виступають на конференціях з тезами доповідей.