Меню
Остання редакція: 31 жовтня 2019

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти захисту рослин в Україні», присвяченої 100-річчю з дня народження професора А. К. Ольховської-Буркової

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції

 «Сучасні аспекти захисту рослин в Україні»,

присвяченої 100-річчю з дня народження професора

А. К. Ольховської-Буркової

 

що відбудеться 5 листопада 2019 року на базі Уманського національного університету садівництва.

 

Програмою конференції передбачено роботу наступних секцій:

Фітопатологія; Ентомологія; Інтегрований захист рослин; Карантин рослин

 

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська

Умови участі в конференції

Для  участі  у  конференції  Вам  необхідно

 до 1 листопада 2019 р. надіслати на електронну адресу:   kiv1000@ukr.net

наступні матеріали:

1) заявку на участь (форма додається);

2) текст тез доповіді (формат файлу (MS Word, формат Doc или Rtf) ;

3) копію квитанції про оплату.

(назва файлу повинна відповідати прізвищу автора українською мовою).

 

За результатами конференції  буде видано збірник матеріалів конференції у електронному вигляді ( формат pdf).

За вимогою буде надано  сертифікат про учать  у конференції. 

Вимоги до оформлення тез

Обсяг тез не більше 4 сторінок формату А4.

Текст повинен бути набраний в редакторі Microsoft Word з розширенням doc, шрифт Times New Roman, 12 кеглем, одинарний міжрядковий інтервал, абзаци з відступом 1,25 см.

Параметри сторінки: ліве поле 30 мм, праве 15 мм, верхнє і нижнє - 20 мм.

Тези повинні включати наступні елементи:

 - Індекс УДК у верхньому лівому кутку;

 - Назва тез - у центрі жирним шрифтом;

 - Прізвище та ініціали автора (ів) - жирним шрифтом;

 - Повна назва організації, власний e-mail;

 - Резюме англійською мовою не більше 5 рядків;

 - Ключові слова не більше одного рядка;

 - Основний текст тез.  

 

Зверніть  увагу, що слайди презентації доповідачів повинні бути зроблені українською мовою. Регламент: пленарна доповідь до 20 хвилин, секційний до 10 хвилин.

 

            Рішення про опублікування приймає редколегія.  Оргкомітет залишає за собою право редагувати, скорочувати і відхиляти надіслані матеріали, які не несуть нової наукової інформації або не відповідають вищеназваним вимогам.  Гроші в разі відхилення матеріалів не повертаються

          До тез можуть бути внесені редакційні правки, які не стосуються їх змісту, без погодження з автором (авторами).

          Оргкомітет конференції, враховуючи вимоги Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014, відхилятиме роботи при виявленні в них запозичень, оформлених неналежним чином.

 

Організаційний внесок становить 50 грн. Додатково сплачується вартість кожної сторінки тез  доповіді (1 сторінка – 20 грн.)

 

Кошти (організаційний внесок та вартість публікації матеріалів) надсилати  на карту Приват Банку 4731219103786319 (Крикунов Ігор Володимирович) вказати призначення платежу «плата за участь у конференції», своє прізвище).

З питань оплати звертатись до   Крикунова Ігоря Володимировича

тел. (04744) 3-42-25, моб.0503864390;

e-mail: кiv1000@ukr.net

 

Матеріали можуть бути передані особисто: 1 корпус, каб. 73 (кафедра захисту і карантину рослин).

Координатори:

Кравець Ірина Станіславівна – доцент кафедри захисту і карантину рослин

тел. (04744) 3-42-25 моб. (050)996-52-28;

e-mail: iskravets@ukr.net

Крикунов Ігор Володимирович – доцент кафедри захисту і карантину рослин тел. (04744) 3-42-25, моб. (050)386-43-90;

e-mail: кiv1000@ukr.net

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Кафедра захисту і карантину рослин, Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська 1, м. Умань, Черкаська обл., 20305 Україна

Міністерство освіти і науки України

Уманський національний університет садівництва

Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин

Кафедра захисту і карантину рослин

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 

«Сучасні аспекти захисту рослин в Україні»,

присвяченої 100-річчю з дня народження професора

А. К. Ольховської-Буркової

 

5 листопада 2019 року

 

м. Умань

 

 

ЗАЯВКА

 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні аспекти захисту рослин в Україні»

Прізвище _____________________________

Ім’я та по батькові _____________________

Науковий ступінь ______________________

Вчене звання  _________________________

Місце роботи (навчання) ________________

П.І.Б., вчене звання, науковий ступінь, місце роботи наукового керівника (для студентів, аспірантів і здобувачів) ________

Посада _______________________________

Поштова адреса (індекс) ________________

Телефон (код) / факс ___________________

E-mail  _______________________________

Тема доповіді _________________________

Номер секції __________________________

 

Підпис ______________