Меню
Остання редакція: 12 листопада 2019

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти захисту рослин в Україні», присвячена 100-річчю з дня народження професора А. К. Ольховської-Буркової

В Уманському національному університеті садівництва на базі кафедри захисту і карантину рослин 5 листопада 2019 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти захисту рослин в Україні», присвячена 100-річчю з дня народження професора А. К. Ольховської-Буркової.

Народилась Антоніна Кузьмівна Ольховська-Буркова 2 листопада 1919 р. в селі Березівці Дмитрівського району Орловської області (Росія). З 1938 по 1941 р. навчалась у Пушкінському СГІ (Ленінградська область). Під час Великої Вітчизняної війни в 1941-1942 рр. добровільно працювала медсестрою в евакуаційних шпиталях м. Кам'янська Ростовської області.

У 1942-1945 рр. продовжила навчання в Пушкінському СГІ. З 1945 р. працювала агрономом-ентомологом Матусівського цукрового комбінату Шполянського району Черкаської області. У 1945-1947 рр. - старший лаборант кафедри лісогосподарських культур у Київському СГІ. З 1947 р. А.К. Ольховська-Буркова працювала в Уманському СГІ, спочатку асистентом, потім старшим викладачем, доцентом, аз 1970 р. - завідувачем кафедри захисту рослин.

У 1952 р. захистилакандидатьску, а в 1972 р. - докторську дисертації. У 1973 р. їй присвоєно вчене звання професора. Вона - перша жінка-професор у Черкаській області.

Наукова діяльність А.К. Ольховської-Буркової присвячена вивченню біології шкідників і системи захисту від них сільськогосподарських культур. Учена створила наукову школу, яка  під її керівництвом і за її безпосередньої участі розробила й постійно вдосконалювала інтегровану екологічно безпечну систему захисту сільськогосопдарсьикх культур від шкідливих організмів для Лісосотепу України. Разом зі своїми учнями надала консультації та практичну допомогу товаро-виробницам, фахівцям госопдарстві усіх форм власності.

А.К. Ольховська-Буркова - автор 258 наукових праць, зокрема 8 навчальних посібників. Під її керівництвом захищено 12 кандидатських та одна докторська дисертації.

Антоніна Кузьмівна Ольховська-Буркова нагороджена медалями "20 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.", "50 років Збройних сил СРСР", "30 років Перемоги у великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр." "За доблесну працю". Їх присвоєно почесне званння "Заслужений працівник визої школи Української РСР"

Померла А.К. Ольховська-Буркова в 2001 р.