Меню

Адаменко Дмитро Михайлович

Адаменко Дмитро Михайлович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: ст. викладач
Email: zahist@udau.edu.ua

 

Базова вища освіта. Уманський державний педагогічний інститут ім.. П.Г. Тичини, 1981 р., загально-технічні дисципліни, присвоєно звання учителя середньої школи.

Диплом Г ІІ № 206205 від 5 липня 1981 року

 

Наукова ступінь. Канд. с-г. наук, 06.01.05 – селекція рослин, «Шляхи створення багатонасінних запилювачів цукрових буряків та їх селекційна цінність».

Диплом ДК №031800 від 15 грудня 2005 року

 

Підвищення кваліфікації.  Білоцерківський національний аграрний університет. «Методологія викладання дисциплін «Гербологія» і «Інтегрований захист рослин»».

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 479857 від 24 квітня 2015 р

 

Дисципліни, що викладає

Дисципліни

Освітній рівень

Спеціальність

Нормативні дисципліни

Гербологія

Бакалавр

202

Управління кількістю комах-фітофагів

Магістр

202

Методологія та організація наукових досліджень в галузі

Магістр

202

Методика і методологія наукових досліджень в ентомології

Доктор

 філософії

202

Інтегрований захист рослин

Магістр

201

Захист рослин

Молодший бакалавр

203

Вибіркові дисципліни

Ентомологічні методи експериментальних досліджень

Магістр

202

Інтегрований захист у плодівництві, овочівництві і виноградарстві

Магістр

203

Комплексні системи захисту сільськогосподарських культур від хвороб

Магістр

202

Патологія насіння сільськогосподарських культур

Магістр

202

Стандартизація у захисті рослин

Магістр

202

Управління чисельністю бур'янів в агрофітоценозах

Магістр

202

 

Навчальні посібники:

1. Захист рослин. Терміни і поняття: Навчальний посібник Ж.П. Шевченко, І.І. Мостов’як, І.В. Крикунов,  С.М. Мостов’як, О.Г. Сухомуд, І.С. Кравець, Д.М. Адаменко,  С.В. Суханов, Ю.П. Яновський, Л.І. Воєвода, О.О. Фоменко, Р.В. Чухрай,  О.В. Кравченко, О.Л. Лук’янець та ін.; За ред. Ж.П. Шевченко і І.І. Мостов’яка – Умань.: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. – 408 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях:

1. Кравець І.С. Видовий склад ентомофагів і акарифагів промислових насаджень яблуні в умовах Правобережного Лісостепу України / І.С. Кравець, С.В. Суханов, Д.М. Адаменко, І.В. Крикунов, О.Г. Сухомуд // Міжнародний науковий журнал. – 2016. – № 11. (Входить до наукометричних баз) (Особовий внесок – 20%)

2. Крикунов І.В., Адаменко Д.М., Сухомуд О.Г., Кравець І.С., Суханов С.В. Біологічні особливості розвитку і шкідливість зеленої яблуневої попелиці (Aphis pomi deg) в умовах промислових насаджень яблуні НВВ Уманського НУС «Агробіологія» Збірник наукових праць БДАУ, №1 (138) 2018, С.136–144

3. Кравець І.С. , Сухомуд О.Г., Адаменко Д.М., Крикунов І.В. Яблуневий квіткоїд та ефективність інсектицидів у захисті від нього у Правобережному Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань.2019.Вип. 94. С.50‒60.

4. Сухомуд О.Г., Адаменко Д.М., Кравець І.С., Суханов С.В. Вплив застосування мікродобрив ТМ «АКТИВ ХАРВЕСТ» на ріст, розвиток і врожайність рослин кукурудзи. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань.2019.Вип. 94. С.156‒165.

5. Адаменко Д.М., Сухомуд О.Г., Кравець І.С., Крикунов І.В. Урожайність буряку цукрового залежно від густоти насаджень та системи захисту від бурʼянів в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань.2019. Вип. 94. С.239‒249.

6. Карпенко В.П., Сухомуд О.Г., Кравець І.С., Жиляк І.Д., Адаменко Д.М. Багаторічна пшениця – світовий досвід і перспективи вирощування.  Вісник Уманського НУС. Умань, 2019. № 1. С. 65–69. ( DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-65-69).

7. Карпенко В.П., Адаменко Д.М., Кравець І.С., Сухомуд О.Г. Біологічні особливості та продуктивність багаторічних злаків в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань, 2019. № 95  С. 7‒18 (DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-7-18).

8. Карпенко В.П., Кравець І.С., Адаменко Д.М., Сухомуд О.Г. Агроекологічні перспективи використання багаторічних злаків у світі та Україні. Вісник Черкаського університету, серія «Біологічні науки». Черкаси, 2019. № 2. С. 20-29. (DOI: 10.31651/2076-5835-2018-1-2019-2-20-29).

 

Методичні розробки:

1. Написання  й оформлення дипломної роботи студентами ОР "Магістр" за спеціальністю 202 "Захист і карантин рослин" кваліфікації "Дослідник із захисту рослин" (методичні рекомендації) / Яновський Ю. П., Карпенко В. П. Адаменко Д. М., Кравець І. С., Крикунов І. В., Суханов С. В., Сухомуд О. Г.,  Мостов’як С. М.,  Мостов’як І. І. .  Умань, 2017 . –  29 с.

2. Методичні рекомендації по вивченню дисципліни та виконанню контролбної роботи з дисципліни "Ентомологія " (методичні рекомендації) / Крикунов І.В.,  Адаменко Д. М., Кравець І. С.,  Суханов С. В., Сухомуд О. Г.,  .  Умань, 2019 . –  46 с.

3. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики з «Ентомології» для студентів факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин, спеціальність – 201 “Агрономія”  ОКР “Бакалавр” [уклад.: Крикунов І.В.,  Адаменко Д. М., Кравець І. С.,  Суханов С. В., Сухомуд О. Г.]. Умань. Видавництво УНУС, 2018. 21 с.

4. «Методологія та організація наукових досліджень в галузі» Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт студентами спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» ОС Магістр / Адаменко Д.М.  Умань, 2020 . –  72 с


Профіль Google Академії

Самоаналіз Адаменка Д.М.

Самоаналіз відповідно до постанови 365 від 2021 р. Адаменка Д.М.


Матеріали

Сертифікат міжнародного семінару "Innovative irrigation and plant protection technologies for sustainable crop production and its impact on the Environment"