Меню

Адаменко Дмитро Михайлович

Адаменко Дмитро Михайлович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: ст. викладач
Email: zahist@udau.edu.ua

 

Базова вища освіта. Уманський державний педагогічний інститут ім.. П.Г. Тичини, 1981 р., загально-технічні дисципліни, присвоєно звання учителя середньої школи.

Диплом Г ІІ № 206205 від 5 липня 1981 року 

 

Наукова ступінь. Канд. с-г. наук, 06.01.05 – селекція рослин, «Шляхи створення багатонасінних запилювачів цукрових буряків та їх селекційна цінність».

Диплом ДК №031800 від 15 грудня 2005 року

 

Підвищення кваліфікації.  Білоцерківський національний аграрний університет. «Методологія викладання дисциплін «Гербологія» і «Інтегрований захист рослин»».

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 479857 від 24 квітня 2015 р

 

Дисципліни, що викладає

Дисципліни

Освітній рівень

Спеціальність

Нормативні дисципліни

Гербологія

Бакалавр

202

Управління кількістю комах-фітофагів

Магістр

202

Методологія та організація наукових досліджень в галузі

Магістр

202

Методика і методологія наукових досліджень в ентомології

Доктор

 філософії

202

Інтегрований захист рослин

Магістр

201

Захист рослин

Молодший бакалавр

203

Вибіркові дисципліни

Ентомологічні методи експериментальних досліджень

Магістр

202

Інтегрований захист у плодівництві, овочівництві і виноградарстві

Магістр

203

Комплексні системи захисту сільськогосподарських культур від хвороб

Магістр

202

Патологія насіння сільськогосподарських культур

Магістр

202

Стандартизація у захисті рослин

Магістр

202

Управління чисельністю бур'янів в агрофітоценозах

Магістр

202

 

Навчальні посібники:

1. Захист рослин. Терміни і поняття: Навчальний посібник Ж.П. Шевченко, І.І. Мостов’як, І.В. Крикунов,  С.М. Мостов’як, О.Г. Сухомуд, І.С. Кравець, Д.М. Адаменко,  С.В. Суханов, Ю.П. Яновський, Л.І. Воєвода, О.О. Фоменко, Р.В. Чухрай,  О.В. Кравченко, О.Л. Лук’янець та ін.; За ред. Ж.П. Шевченко і І.І. Мостов’яка – Умань.: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. – 408 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях:

1. O. Ulianych, V. Yatsenko, P. Kondratenko, O. Lazariev, L. Voievoda, O. Lukianets and D. Adamenko. (2020). The influence of amino acids on the activity of antioxidant enzimes, malonic dialdehyde content and productivity of garlic (Allium Sativum L.). Agronomy Research 18(X), xxx–ccc, 2020 https://doi.org/10.15159/AR.20.172

2. V. P. Karpenko, S. P. Poltoretskyi, V. V. Liubych, D. М. Adamenko, І. S. Kravets, R. М. Prytuliak. Agrobiological characteristics of spelt wheat and intermediate wheatgrass in the conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10 (5). P. 81–86. DOI: 10.15421/2020_210. (WoS)

3. V. P. Karpenko, S. P. Poltoretskyi, V. V. Liubych, D. М. Adamenko, І. S. Kravets, R. М. Prytuliak, V. S. Kravchenko, N. I. Patyka, V. P. Patyka. Microbiota in the rhizosphere of cereal crops. Мікробіол. журн., 2021, Т. 83, № 1. С. 21–31. (Scopus)

4. Крикунов І.В., Адаменко Д.М., Сухомуд О.Г., Кравець І.С., Суханов С.В. Біологічні особливості розвитку і шкідливість зеленої яблуневої попелиці (Aphis pomi deg) в умовах промислових насаджень яблуні НВВ Уманського НУС «Агробіологія» Збірник наукових праць БДАУ, №1 (138) 2018, С.136–144

5. Кравець І.С. , Сухомуд О.Г., Адаменко Д.М., Крикунов І.В. Яблуневий квіткоїд та ефективність інсектицидів у захисті від нього у Правобережному Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань.2019.Вип. 94. С.50‒60.

6. Сухомуд О.Г., Адаменко Д.М., Кравець І.С., Суханов С.В. Вплив застосування мікродобрив ТМ «АКТИВ ХАРВЕСТ» на ріст, розвиток і врожайність рослин кукурудзи. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань.2019.Вип. 94. С.156‒165.

7. Адаменко Д.М., Сухомуд О.Г., Кравець І.С., Крикунов І.В. Урожайність буряку цукрового залежно від густоти насаджень та системи захисту від бурʼянів в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань.2019. Вип. 94. С.239‒249.

8. Карпенко В.П., Кравець І.С., Адаменко Д.М., Сухомуд О.Г. Агроекологічні перспективи використання багаторічних злаків у світі та Україні. Вісник Черкаського університету, серія «Біологічні науки». Черкаси, 2019. № 2. С. 20-29. (DOI: 10.31651/2076-5835-2018-1-2019-2-20-29).

9. Карпенко В.П., Сухомуд О.Г., Кравець І.С., Жиляк І.Д., Адаменко Д.М. Багаторічна пшениця – світовий досвід і перспективи вирощування.  Вісник Уманського НУС. Умань, 2019. № 1. С. 65–69. ( DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-65-69).

10. Карпенко В.П., Адаменко Д.М., Кравець І.С., Сухомуд О.Г. Біологічні особливості та продуктивність багаторічних злаків в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань, 2019. № 95  С. 7‒18 (DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-7-18).

11. Карпенко В.П., Любич В.В.,  Адаменко Д.М., Кравець І.С.  Селекція багаторічних злаків –– проблеми і можливості. Вісник Уманського НУС. Умань, 2020. № 2. С. 47-51.

12. Карпенко В.П., Кравець І.С., Адаменко Д.М. Формування мікробіоти ризосфери пшениці спельти і пирію середнього й біологічної активності чорнозему опідзоленого. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2020. Вип. 97. Ч. 1.  С. 7-16.

 

Методичні розробки:

1. Написання  й оформлення кваліфікаційної роботи студентами ОС "Магістр" за спеціальністю 202 "Захист і карантин рослин" кваліфікації "Дослідник із захисту рослин" (методичні рекомендації) / Яновський Ю. П., Карпенко В. П. Адаменко Д. М., Крикунов І. В., Суханов С. В., Мостов’як С. М.,  Мостов’як І. І. . Умань, 2022. – 29 с.

2. Методичні рекомендації по вивченню дисципліни та виконанню контрольної роботи з дисципліни "Ентомологія " (методичні рекомендації) / Яновський Ю.П., Крикунов І.В., Суханов С. В., Адаменко Д. М.,  Воєвода Л.І., Чухрай Р.В., Кравченко О.В. Умань, 2022 . –  46 с.

3. Методичні рекомендації щодо проходження навчальних практик за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» для студентів факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин, ОКР “Бакалавр” [уклад.: Мостов’як І.І., Крикунов І.В., Мостов’як С.М., Суханов С. В., Адаменко Д. М.,  Фоменко О.О.]. Умань. Видавництво УНУС, 2022. 20 с.

4. Навчально-методичний посібник «Ентомологія. Частина 1» для підготовки бакалаврів за спеціальностями6 202 «Захисті карантин рослин» і 203 «Садівництво і виноградарство» / Крикунов І.В., Суханов С.В., Адаменко Д.М., Яновський Ю.П., Чухрай Р.В., Воєвода Л.І., Кравченко О.В. Умань, 2022 – 72 с.


Профіль Google Академії

Самоаналіз Адаменка Д.М.


Матеріали

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Сертифікат міжнародного семінару "Innovative irrigation and plant protection technologies for sustainable crop production and its impact on the Environment"