Меню

Чухрай Роман Васильович

Чухрай Роман Васильович Посада: Викладач
Email: chyhrau@gmail.com

 

Базова вища освіта: Уманський національний університет садівництва, 2015 р., спеціальність 202 "Захист рослин"

Диплом магістра з відзнакою ЕР №47805922

Дисципліни, що викладає

Дисципліни

Освітній рівень

Спеціальність

Вибіркові дисципліни

Загальна вірусологія

Бакалавр

202

Токсикологія пестицидів і біобезпека у захисті рослин

Магістр

202

Навчальні посібники:

1. Захист рослин. Терміни і поняття: Навчальний посібник Ж.П. Шевченко, І.І. Мостов’як, І.В. Крикунов,  С.М. Мостов’як, О.Г. Сухомуд, І.С. Кравець, Д.М. Адаменко,  С.В. Суханов, Ю.П. Яновський, Л.І. Воєвода, О.О. Фоменко, Р.В. Чухрай,  О.В. Кравченко, О.Л. Лукянець та ін.; За ред. Ж.П. Шевченко і І.І. Мостов’яка – Умань.: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. – 408 с.

Список друкованих праць (2017-2019)

Тези:

1. Чухрай Р.В. «Вивчення шкідливого ентомокомплексу ячменю в умовах Правобережного Лісостепу України» V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р.\ Редкол.: Непочатенко ОО. (відп. Ред.) та ін. Київ: видавництво «Основа», 2017. 364 с.

2. Шевченко Ж.П., Мостов’як І.І., Мостов’як С.М., Курка С.М., Чухрай Р.В., Медвідь В.С. «Злакові попелиці і їх шкода для зернових культур як фітофагів і як вектор вірусу жовтої карликовості ячменю в умовах правобережної частини Лісостепу та степової зони України» V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки» , 15 листопада 2017 р.\ Редкол.: Непочатенко ОО. (відп. Ред.) та ін. Київ: видавництво «Основа», 2017. 364 с.

3. Чухрай Р.В. «Основні шкідники ячменю та перспективи захисту культури в Правобережному Лісостепу України» The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Brno: Baltija Publishing, 244 pages.

4. Чухрай Р. В. Біологічні особливості основних фітофагів ячменю та контроль їх чисельності в Лісостепу України [Електронний ресурс] / Роман Васильович Чухрай // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти захисту рослин в Україні» (14-15 березня 2018 року). – Уманський НУС, 2018. – 35 с.. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://zahist.udau.edu.ua/assets/files/zbirnik-tez-konferencii-suchasni-aspekti-zahistu-roslin-v-ukraini-14-15-bereznya-2018-r..pdf.

5. Чухрай Р.В., Медвідь В.С. «Шкідливий ентомокомплекс зернових колосових у Правобережному Лісостепу України» ІХ з’їзд Українського ентомологічного товариства (м. Харків, 20-23 серпня 2018 р.): тези доп./За заг ред. Проф. В.Л. Мєшкової. – Х.:ФОП Бровін О.В., 2018. – 174 с.

ISBN 978-617-7555-73-4

6. Чухрай Р.В. «Протруєння насіння, як захід захисту ячменю ярого від основних шкідників сходів у Правобережному Лісостепу України» Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С.1818-1821.

 Фахові статті

1.Чухрай Р.В. «Екологічні чинники впливу на чисельність основних шкідників ячменю в Правобережному Лісостепу України» Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 101. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 240 с.

2. Шевченко Ж.П., Мостов’як І.І., Сухомуд О.Г.,. Мостов’як С.М, Чухрай Р.В. Вектори вірозів і мікоплазмозів та мікози у посівах зернових колосових культур залежно від сорту та комбінацій інсектицидів з хімічними імунізаторами // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2019. – №94. – С. 208–220.

3. Мостов’як І.І., Шевченко Ж.П., Адаменко Д.М., Сухомуд О.Г.,. Мостов’як С.М., Крикунов І.В., Кравець І.С., Суханов С.В., Фоменко О.О., Кравченко О.В., Чухрай Р.В., Медвідь В.С. ПРИРОДООХОРОННІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ВІД ФІТОФАГІВ – ВЕКТОРІВ ВІРУСНОЇ ТА МІКОПЛАЗМОВОЇ ІНФЕКЦІЇ НА БІОЦЕНОТИЧНИХ ПРИНЦИПАХ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ // Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2019. – №1. – С. 103–111.

4. Чухрай Р.В. Обробка насіння як ефективний спосіб захисту Hordeum Vulgare від шкідників сходів в умовах правобережного лісостепу України // Proceedings of the XVIII International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology. – RS Global S.z. O.O., Warsaw, Poland – 2019. – С. 35-38.

 Участь у конференціях

  1. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки», жовтень 2017, Умань
  2. Всеукраїнська  науково-практична конференція «Сучасні аспекти захисту рослин в Україні», березень 2018, Умань
  3. Міжнародна конференція The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 27-28, 2018 (м. Брно, Чехія)
  4. ІХ з’їзд Українського ентомологічного товариства (м. Харків, 20-23 серпня 2018 р).
  5. VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНИЙ РУХ НАУКИ», м. Дніпро, 6-7 червня 2019 року.
  6. Proceedings of the XVIII International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology, Warsaw, Poland 31 october, 2019.

Профіль Google Академії


Матеріали

Самоаналіз Чухрая Р.В.

Самоаналіз відповідно до постанови 365 до 2021 р. Чухрая Р.В.

Сертифікат міжнародного семінару "Innovative irrigation and plant protection technologies for sustainable crop production and its impact on the Environment"