Меню

Мостов'як Іван Іванович

Мостов'як Іван Іванович Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Посада: перший проректор
Email: zahist@udau.edu.ua

 

Мостов'як Іван Іванович - перший проректор, доцент кафедри захисту і карантину рослин, доктор сільськогосподарських наук. 

Базова вища освіта. Уманський сільськогосподарський інститут 1996 р., агрономія, вчений агроном.

Диплом з відзнакою ЛО ВЕ№000262 від 29 січня 1996 року.

 

Наукова ступінь. Канд. с.-г. наук,, 06.01.02 – фітопатологія, «Біологічно-активні речовини в системі захисту озимої пшениці від вірусних хвороб в умовах Правобережного Лісостепу України».

Диплом ДК №017560 від 12 лютого 2003 року

 

Вчене звання.  Доцент кафедри захисту рослин.

Атестат ДЦ №009798 від 16 грудня 2004 року

 

Дисципліни, що викладає

Дисципліни

Освітній рівень

Спеціальність

Нормативні дисципліни

Епіфітотіологія

Магістр

202

Вибіркові дисципліни

Агробіоценологія

Бакалавр

091

 

 

Навчальні посібники:

1. Білоножко В.Я., Мостов’як І.І. Карпенко В.П., Полторецький С.П. Березовський А.П.  Аграрна економіка : навчальний посібник За ред. Білоножко В.Я. Умань, Візаві,  2016. – 418 с. (Особовий внесок – 20%)

2. Яновський Ю.П., Кравець І.С., Крикунов І.В., Мостов’як І.І., Мостов’як С.М., Суханов С.В., Сухомуд О.Г. Інтегрований захист плодових культур: Навчальний посібник: За ред. Ю.П. Яновського. Київ: «Фенікс», 2015. – 648 с.: іл. (Особовий внесок – 15%).

3. Захист рослин. Терміни і поняття: Навчальний посібник Ж.П. Шевченко, І.І. Мостов’як, І.В. Крикунов,  С.М. Мостов’як, О.Г. Сухомуд, І.С. Кравець, Д.М. Адаменко,  С.В. Суханов, Ю.П. Яновський, Л.І. Воєвода, О.О. Фоменко, Р.В. Чухрай,  О.В. Кравченко, О.Л. Лукянець та ін.; За ред. Ж.П. Шевченко і І.І. Мостов’яка – Умань.: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. – 408 с.

 

 

Публікації у наукових фахових виданнях:

1. Victor Karpenko, Sergii Poltoretskyi, Ivan Mostoviak, Andriy Berezovsky Comprehensiveassessmentofproductivityinterrelationsandindicatorsofqualityofmilletseeds. Journalof Food, Agriculture&Environment, Vol.15 (3&4), July-October 2017. –  С.68-72. (Особовий внесок – 25%)

2 Мостовʼяк І.І. Вплив гідротермічних чинників на поширення і розвиток хвороб в агроценозі зернових культур Правобережного Лісостепу. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2020. № 1. С. 103108.

3. Мостовʼяк І.І. Інтегрована система захисту рослин у формуванні збалансованих агроекосистем. Збалансоване природокористування. 2020. № 1. С. 7786.

4. Мостовʼяк І.І. Вирощування основних зернових культур у Черкаській області та моніторинг їх фітосанітарного стану. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2020. № 1. С. 125149.

5. Мостовʼяк І.І. Біологічний метод як складова інтегрованого захисту рослин у сучасних умовах. Agrology. 2020. № 1. С.4651.

6.  Мостов’як І.І. Екологічна парадигма інтегрованого захисту рослин. Карантин і захист рослин. 2019. № 5–6(255). С. 12–16.

7. Мостовʼяк І.І., Демʼянюк О.С., Бородай В.В. Особливості формування фітопатогенного фону мікроміцетів – збудників хвороб в агроценозах зернових злакових культур Правобережного Лісостепу України. Агроекологічний журнал. 2020. № 1. С. 2838. (узагальнення експериментальних даних та їх аналіз, підготовка рукопису статті).

8. Мостовʼяк І.І., Демʼянюк О.С., Лісовий М.М. Екологічна структура шкідливого ентомокомплексу агроценозів зернових злакових культур Центрального Лісостепу України. Агроекологічний журнал. 2020. № 2. С. 3139. (аналіз експериментальних даних, формулювання висновків, підготовка рукопису статті).

9. Мостовʼяк І.І., Демʼянюк О.С. Чинники дестабілізації фітосанітарного стану агроценозів зернових культур Центрального Лісостепу України. Збалансоване природокористування. 2020. № 2. С. 7384. (опрацювання і аналіз наукової літератури, формулювання висновків).

10. Мостовʼяк І.І., Челомбітко А.Ф., Калашніков В.Б., Бородай В.В., Демʼянюк О.С. Аналіз чисельності популяцій та шкідливості фітофагів агроценозів зернових злакових культур Центрального Лісостепу України. Агроекологічний журнал. 2020. № 3. С. . (науково-методичне забезпечення, аналіз експериментальних даних, формулювання висновків, підготовка рукопису статті).

11. Мостовʼяк І.І., Демʼянюк О.С., Парфенюк А.І., Безноско І.В. Сорт як фактор формування стійких агроценозів зернових культур. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 2(97). С. 110118. (планування експерименту, постановка завдання, аналіз експериментальних даних, формулювання висновків).

12. Мостовʼяк І.І., Терновий Ю.В., Демʼянюк О.С. Вплив екологічних чинників на сегетальну рослинність в агроценозах зернових культур Правобережного Лісостепу України. Наукові доповіді НУБіП України. Електронне видання. 2020. № 1(83). Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/ index.php/Dopovidi/article/view/13881 (проведення польових досліджень, аналіз експериментальних даних, формулювання висновків, підготовка рукопису статті).

13. Шацман Д.О., Пінчук В.О., Мостовʼяк І.І., Дем’янюк О.С. Зміна показників родючості чорнозему типового за беззмінного вирощування кукурудзи. Збалансоване природокористування. 2019. № 3. С. 4352. (опрацювання результатів досліджень, участь у підготовці статті).

14. Гаврилюк Л.В., Косовська Н.А., Парфенюк А.І., Мостовʼяк І.І. Вплив екзометаболітів рослин різних сортів сої на швидкість радіального росту Fusarium graminearum. Агроекологічний журнал. 2019. № 4. С. 5559. (аналіз експериментальних даних, формулювання висновків).

15.  Мінералова В.О., Парфенюк А.І., Мінералов О.І., Мостовʼяк І.І. Мікобіом вегетативних органів рослин малини за впливу сорту та нових добрив в умовах органічного виробництва. Збалансоване природокористування. 2019. № 4. С. 3541. (аналіз експериментальних даних, формулювання висновків).

16. Шевченко Ж.П., Мостов’як І.І., Сухомуд О.Г., Мостов’як С.М., Чухрай Р.В. Вектори вірозів і мікоплазмозів та мікози у посівах зернових колосових залежно від сорту та комбінацій інсектицидів з хімічними імунізаторами. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2019. Вип. 94(1). С. 208–220. (проведення польових досліджень, аналіз експериментальних даних, формулювання висновків, підготовка рукопису статті).

17. Гаврилюк Л.В., Косовська Н.А., Парфенюк А.І. Мостов’як І.І. Вплив екзометаболітів рослин різних сортів сої на швидкість радіального росту Fusarium graminearum. Агроекологічний журнал. 2019. № 4. С. 55-59. (аналіз експериментальних даних, формулювання висновків).

18. Mostoviak, S. M., Mostoviak, I. I. (2021). Ecologically safe protection of black currant (Ribes nigrum L.) against sucking pests. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, (4), 100–100. doi: 10.31210/visnyk 2021.04.06

19. Mostoviak I, Poltoretskyi S., Tretiakova S., Yatsenko A., Tereshchenko Y., Poltoretska N., Berezovskyi A. Growth and productivity of winter wheat (Triticum aestivum L.) depending on the sowing parameters, Ukrainian Journal of Ecology. 2020. 10(2). Р. 81-87. https://doi.org/10.15421/2020_68

Web of Science

20. Mostoviak I,  Demyanyuk О.S., Symochko L.Yu.  Soil microbial diversity and activity in different climatic zones of Ukraine Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2020. 11(2). Р. 338-343. https://doi.org/10.15421/022051 Web of Science

21. Prysiazhniuk, Oleh; Yevchuk, Yana; Tkachenko, Hennadii; Prokopenko, Eduard; Kononenko, Lidiia; Prykhodko, Vitalii; Vyshnevska, Lesia; Poltoretska, Nataliia,  Mostoviak Ivan. Lentil Yield Performance and Quality as Affected by Moisture Supply Ecological Engineering and Environmental Technology. 2022.

23(5), Р. 25-33 Scopus

22. Yatsenko, Viacheslav; Poltoretskyi, Serhii; Vorobiova, Nataliia; Lazariev, Oleh; Kravchenko, Vitalii Mostoviak Ivan The Effect of Superabsorbent and Different Rates of the Local Fertilizer on Garlic Productivity in the Forest-Steppe of Ukraine Agraarteadus. 2022 33(1), с. 209-221 Scopus

23. Pysarenko, P., Samojlik, M., Taranenko, A., Lavrinenko, I., Mostoviak, I. Ecotoxicological Assessment of Waste from Oil Production. Ecological Engineering and Environmental Technology, 2022. 23 (6) рр. 111-117. Scopus

Матеріали конференцій:

1. Мостов’як С.М., Федоренко В.П., Мостов’як І.І., Фоменко О.О. Динаміка домінантних видів комах в основних агробіоценозах Лісостепу України/Тези доповідей VIII з’їзду ГО «Українське ентомологічне товариство», 2013 р. (Особовий внесок – 25%)

2. Мостов’як С.М., Мостов’як І.І.  Попроцька В.М. Гнилі ягід суниці та удосконалення заходів захисту від  них культури / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Пересипкіна В.Ф. (16-18 жовтня) К.: НУБіП України, 2014. – С.93. (Особовий внесок – 33%)

3. Мостов’як С.М., Мостов’як І.І.  Попроцька В.М. Екологічні аспекти застосування фунгіцидів на суниці /Матеріали науково-практичої конференції Екологія – шляхи гармонізації природи і суспільства (16-17 жовтня) – Умань.: УНУС, 2014.- С.62. (Особовий внесок – 33%)

4. Мостов’як І.І.,  Мостов’як С.М., Диковець Д.П. Хвороби огірків,  як фактор обмеження потенційної продуктивності та якості урожаю / Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Екологічний моніторинг, інноваційні та ресурсозберігаючі технології в системі захисту картоплі і овочевих культур від шкідливих організмів» (29-30 травня) – Житомир.: ПП «Рута», 2014. – С.83. (Особовий внесок – 33%)

 

Керівництво аспірантами та здобувачами:

1.  Диковець Діана Петрівна

«Моніторинг основних хвороб огірка та оптимізація захисту від них в центральній частині Лісостепу України».

2.  Притула Віталій Миколайович

«Основні хвороби кукурудзи та оптимізація захисту від них в центральній частині Лісостепу України».

3. Притула Ольга Володимирівна

«Агроекологічне обґрунтування захисту сої від хвороб при сумісному застосуванні фунгіцидів та інокулянтів в умовах правобережного Лісостепу України».


Профіль Google Академії 


Самоаналіз Мостов'яка І.І.


Свідоцтво про підвищення кваліфікації