Меню

Мостов'як Іван Іванович

Мостов'як Іван Іванович Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: перший проректор
Email: zahist@udau.edu.ua

 

Мостов'як Іван Іванович - перший проректор, доцент кафедри захисту і карантину рослин, кандидат сільськогосподарських наук.

Базова вища освіта. Уманський сільськогосподарський інститут 1996 р., агрономія, вчений агроном.

Диплом з відзнакою ЛО ВЕ№000262 від 29 січня 1996 року.

 

Наукова ступінь. Канд. с.-г. наук,, 06.01.02 – фітопатологія, «Біологічно-активні речовини в системі захисту озимої пшениці від вірусних хвороб в умовах Правобережного Лісостепу України».

Диплом ДК №017560 від 12 лютого 2003 року

 

Вчене звання.  Доцент кафедри захисту рослин.

Атестат ДЦ №009798 від 16 грудня 2004 року

 

Дисципліни, що викладає

Дисципліни

Освітній рівень

Спеціальність

Нормативні дисципліни

Епіфітотіологія

Магістр

202

Вибіркові дисципліни

Агробіоценологія

Бакалавр

091

 

 

Навчальні посібники:

1. Білоножко В.Я., Мостов’як І.І. Карпенко В.П., Полторецький С.П. Березовський А.П.  Аграрна економіка : навчальний посібник За ред. Білоножко В.Я. Умань, Візаві,  2016. – 418 с. (Особовий внесок – 20%)

2. Яновський Ю.П., Кравець І.С., Крикунов І.В., Мостов’як І.І., Мостов’як С.М., Суханов С.В., Сухомуд О.Г. Інтегрований захист плодових культур: Навчальний посібник: За ред. Ю.П. Яновського. Київ: «Фенікс», 2015. – 648 с.: іл. (Особовий внесок – 15%).

3. Захист рослин. Терміни і поняття: Навчальний посібник Ж.П. Шевченко, І.І. Мостов’як, І.В. Крикунов,  С.М. Мостов’як, О.Г. Сухомуд, І.С. Кравець, Д.М. Адаменко,  С.В. Суханов, Ю.П. Яновський, Л.І. Воєвода, О.О. Фоменко, Р.В. Чухрай,  О.В. Кравченко, О.Л. Лукянець та ін.; За ред. Ж.П. Шевченко і І.І. Мостов’яка – Умань.: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. – 408 с.

 

 

Публікації у наукових фахових виданнях:

1. 1. Karpenko V., Burliai O., Mostoviak I Economy’s agricultural sector potential in Ukrainianenergy self-sufficiency forming Economic annals-XXI. –2015. – №155 (11-12). – Р. 55-58. стаття (Scopus), (Особовий внесок – 30%)

2. Карпенко В.П., Притуляк Р.М., Мостов’як І.І. Ростові процеси тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2015. – № 2. – С. 73−76. (Особовий внесок – 30%)

  1. Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників / [Н.М. Осокіна, І.І. Мостов’як,О.П. Герасимчук, В.В. Любич, К.В. Костецька, Н.П.Матвієнко] – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016 с.,іл. (Особовий внесок – 15%)
  2. Грицаєнко З.М., Карпенко В.П., Мостов’як І.І., Підан Л.Ф. Пігментний комплекс соняшника за дії гербіциду Фюзілад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим Карантин і захист рослин. – 2016.–  №4 (235). – С.1-2. (Особовий внесок – 25%)
  3. Victor Karpenko, Sergii Poltoretskyi, Ivan Mostoviak, Andriy Berezovsky Comprehensive assessment of productivity interrelations and indicators of quality of millet seeds. Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol.15 (3&4), July-October 2017. –  С.68-72. (Особовий внесок – 25%)

 

Матеріали конференцій:

1. Мостов’як С.М., Федоренко В.П., Мостов’як І.І., Фоменко О.О. Динаміка домінантних видів комах в основних агробіоценозах Лісостепу України/Тези доповідей VIII з’їзду ГО «Українське ентомологічне товариство», 2013 р. (Особовий внесок – 25%)

2. Мостов’як С.М., Мостов’як І.І.  Попроцька В.М. Гнилі ягід суниці та удосконалення заходів захисту від  них культури / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Пересипкіна В.Ф. (16-18 жовтня) К.: НУБіП України, 2014. – С.93. (Особовий внесок – 33%)

3. Мостов’як С.М., Мостов’як І.І.  Попроцька В.М. Екологічні аспекти застосування фунгіцидів на суниці /Матеріали науково-практичої конференції Екологія – шляхи гармонізації природи і суспільства (16-17 жовтня) – Умань.: УНУС, 2014.- С.62. (Особовий внесок – 33%)

4. Мостов’як І.І.,  Мостов’як С.М., Диковець Д.П. Хвороби огірків,  як фактор обмеження потенційної продуктивності та якості урожаю / Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Екологічний моніторинг, інноваційні та ресурсозберігаючі технології в системі захисту картоплі і овочевих культур від шкідливих організмів» (29-30 травня) – Житомир.: ПП «Рута», 2014. – С.83. (Особовий внесок – 33%)

 

Керівництво аспірантами та здобувачами:

1.  Диковець Діана Петрівна

«Моніторинг основних хвороб огірка та оптимізація захисту від них в центральній частині Лісостепу України».

2.  Притула Віталій Миколайович

«Основні хвороби кукурудзи та оптимізація захисту від них в центральній частині Лісостепу України».

3. Кравченко Ольга Володимирівна

«Агроекологічне обґрунтування захисту сої від хвороб при сумісному застосуванні фунгіцидів та інокулянтів в умовах правобережного Лісостепу України».


Профіль Google Академії 


Самоаналіз Мостов'яка І.І.

Самоаналіз відповідно до постанови 365 від 2021 р. Мостов'яка І.І.


Свідоцтво про підвищення кваліфікації