Меню

Мостов'як Світлана Миколаївна

Мостов'як Світлана Миколаївна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Email: zahist@udau.edu.ua

 

Базова вища освіта. Уманський с.-г. інститут ім. М.Горького, 1994 р., плодоовочівництво і виноградарство, вчений агроном

Диплом спеціаліста КД №002508 від 23 березня 1994 року.

 

Наукова ступінь. Канд. с.-г. наук, 16.00.10. – ентомологія, «Мікроелементи в системі захисту чорної смородини від шкідників в умовах Правобережного Лісостепу України».

 Диплом ДК № 029247 від 11 травня 2005 року

 

Вчене звання.  Доцент кафедри захисту і карантину рослин.

Атестат 12ДЦ №020268 від 30 жовтня 2008 року

 

Підвищення кваліфікації – Білоцерківський національний аграрний університет. Методологія викладання досциплін «Фітопатологія» та «Ентомологія» для здобувачів вищої освіти навчальних закладів 3-4 рівнів

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712 / 0000359-17 від 31 березня 2017 року.

Дисципліни, що викладає

Дисципліни

Освітній рівень

Спеціальність

Нормативні дисципліни

Загальна фітопатологія

Бакалавр

202

Мікологічні і  фітопатологічні методи експериментальних досліджень

Доктор

філософії

202

Захист зелених насаджень

Бакалавр

206

Лісова фітопатологія

Бакалавр

206

Захист зелених насаджень

Бакалавр

205

Лісова фітопатологія

Бакалавр

205

Інтегрований захист рослин закритого ґрунту

Магістр

203

Сільськогосподарська фітопатологія

Бакалавр

201

Сільськогосподарська фітопатологія

Бакалавр (коллежд)

201

 

Навчальні посібники:

1.Яновський Ю.П. Інтегрований захист плодових культур: [навчальн. посібн. для студ. вищ. навч. закл.] /  [Яновський Ю.П., Кравець І.С., Крикунов І.В., Сухомуд О.Г., Мостовяк С.М., Мостовяк І.І.] за ред. Яновського Ю.П. – К., Фенікс, 2015. – 648 с. (Особовий внесок – 15%) (Гриф надано Уманським національним університетом садівництва, протокол № 2 від 27.11.2014 р.).

2. Захист рослин. Терміни і поняття: Навчальний посібник Ж.П. Шевченко, І.І. Мостов’як, І.В. Крикунов,  С.М. Мостов’як, О.Г. Сухомуд, І.С. Кравець, Д.М. Адаменко,  С.В. Суханов, Ю.П. Яновський, Л.І. Воєвода, О.О. Фоменко, Р.В. Чухрай,  О.В. Кравченко, О.Л. Лукянець та ін.; За ред. Ж.П. Шевченко і І.І. Мостов’яка – Умань.: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. – 408 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях:

1. Мостов’як С.М., Гур’євська О.В., Притула В.М. Шкідливі організми в посівах кукурудзи // Збірник праць Уманського НУС. – Умань, 2015. – С.76.

2. Шевченко Ж.П., Мостовʼяк І.І., Сухомуд О.Г.,Мостовʼяк С.М., Чухрай Р.В. Вектори віро зів і мікоплазмо зів та мікози у посівах зернових колосових залежно від сорту та комбінацій інсектицидів з хімічними імунізаторами. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань.2019.Вип. 94. С.208‒221.

 

 

 

Методичні розробки: 

1.  Мостов'як С.М., Мостов'як І.І. доценти Загальна фітопатологія. Робочий зошит для практичних занять (практикум) при підготовці фахівців за напрямом – 202 Захист і карантин рослин, Умань, 2019. – 99 с.

2.      Мостов'як С.М., доцент; Сільськогосподарська фітопатологія. Робочий зошит для лабораторних занять (практикум) при підготовці фахівців за напрямом – 202 Захист і карантин рослин, Умань, 2019. – 45 с.

3.      Мостов'як С.М., доцент,  Фоменко О.О. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять із дисципліни "Фітопатологія" для здобувачів вищої освіти спеціальності 203 Плодоовочівництво і виноградарство, 2019 . – 30 с.

4.      Мостов’як С.М., Чухрай Р.В. Методичні рекомендації для лабораторних занять з дисципліни «Сільськогосподарська фітопатологія» для здобувачів вищої освіти  напрямом 201− Агрономія.

5.      Мостов’як С.М. Інтегрований захист рослин закритого ґрунту. Навчально-методичний посібник для проведення практичних занять. Умань – 2019 р. 56 с.

6.      Мостов’як С.М. ЗАХИСТ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ, навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни "Захист зелених насаджень" для здобувачів вищої освіти напрямів  205 - Лісове господарство та 206 -  садово-паркове господарство, Умань, 2019. – 124 с.

7.      Мостов’як С.М. ТЕСТИ. Завдання для контролю вивчення навчальної дисципліни „Лісова фітопатологія” для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації за напрямом 205 і 206 Лісове та садово-паркове господарство”, Умань. – 2019. – 45 с.

8.      Мостов’як С.М. Збирання і оформлення гербарію. Для здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 205 Лісове господарство і 206 Садово-паркове господарство денної і заочної форм навчання, Умань. – 2019. – 20 с.

9.      Мостов’як С.М. Хвороби лісових і чагарникових рослин. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Лісова фітопатологія". Для здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 205 Лісове господарство і 206 Садово-паркове господарство денної і заочної форм навчання, Умань. 24 с.

10.    Мостов’як С.М., Лісова фітопатологія., Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт здобувачами вищої освіти напрямами  205 і 206 Лісове і садово-паркове господарство заочної форми навчання, Умань. – 2019. – 20 с.

11.    Мостов’як С.М., Лісова фітопатологія., Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 205 Лісове господарство і 206 Садово-паркове господарство денної і заочної форм навчання, Умань. 2019, 100 с.

12.    Мостов’як С.М. Фітопатологія. Збирання і оформлення гербарію . Для здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 201 Агрономія, 202 – Захист і карантин рослин, 203 Садівництво і виноградарство денної і заочної форм навчання, Умань. – 2019. – 30 с.


Профіль Google Академії


Самоаналіз Мостов'як С.М.

Самоаналіз відповідно до постанови 365 від 2021 р. Мостов'як С.М.


Матеріали

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікаці

Сертифікат міжнародного семінару "Innovative irrigation and plant protection technologies for sustainable crop production and its impact on the Environment"