Меню

Суханов Святослав Всеволодович

Суханов Святослав Всеволодович Науковий ступінь: кандидат біологічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Email: zahist@udau.edu.ua

 

Базова вища освіта. Харківський державний університет, 1993 р., спеціальність «Біологія», кваліфікація "Біолог;  Викладач біології і хімії".

Диплом спеціаліста з відзнакою КЖ № 901754 від 5 липня 1993 року. 

 

Наукова ступінь. Канд. біол. наук, 03.00.15-генетика, «Роль генотипу та температури у визначенні рівня неспецифічної стійкості і продуктивності шовковичного шовкопряда».

Диплом ДК №006153 від 15 березня 2000 року

 

Вчене звання.  Доцент кафедри захисту і карантину рослин.

Атестат 12ДЦ №038575 від 3 квітня 2014 року

 

Підвищення кваліфікації. Білоцерківський національний аграрний університет. Методологія викладання дисципліни «Біологічний захист рослин» для здобувачів вищої освіти навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712 / 000191-18 від

16 лютого 2018 р

Дисципліни, що викладає

Дисципліни

Освітній рівень

Спеціальність

Нормативні дисципліни

Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин

Магістр

202

Вибіркові дисципліни

Екологічно безпечні технології в захисті рослин

Доктор

філософії

202

Біологічний захист рослин

Бакалавр

203

Екологічний захист агроекосистем і агробіоценологія

Бакалавр

101

Загальна ентомологія

Бакалавр

202

Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур

Бакалавр

202

Основи біологічного захисту рослин від шкідників

Бакалавр

202

Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин

Магістр

202

Фітосанітарний моніторинг шкідливих організмів сільськогосподарських культур

Доктор

 філософії

202

 

Навчальні посібники:

1.Яновський Ю.П. Інтегрований захист плодових культур: [навчальн. посібн. для студ. вищ. навч. закл.] /  [Яновський Ю.П., Кравець І.С., Крикунов І.В., Сухомуд О.Г., Мостовяк С.М., Мостовяк І.І.] за ред. Яновського Ю.П. – К., Фенікс, 2015. – 648 с. (Особовий внесок – 15%) (Гриф надано Уманським національним університетом садівництва, протокол № 2 від 27.11.2014 р.).

2. Захист рослин. Терміни і поняття: Навчальний посібник Ж.П. Шевченко, І.І. Мостов’як, І.В. Крикунов,  С.М. Мостов’як, О.Г. Сухомуд, І.С. Кравець, Д.М. Адаменко,  С.В. Суханов, Ю.П. Яновський, Л.І. Воєвода, О.О. Фоменко, Р.В. Чухрай,  О.В. Кравченко, О.Л. Лукянець та ін.; За ред. Ж.П. Шевченко і І.І. Мостов’яка – Умань.: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. – 408 с.

 

 

Публікації у наукових фахових виданнях:

1. Яновський Ю.П., Суханов С.В., Крикунов І.В., Бандура Л.П., Фоменко О.О. Грушевий галовий кліщ (Eriophyes pyri Pgst.): особливості біології та заходи обмеження його шкідливості в грушевих насадженнях України. // Карантин і захист рослин. 2022. №1 (268). С. 21 – 26.

2. Яновський Ю.П., Суханов С.В., Крикунов І.В., Бандура Л.П., Фоменко О.О. Яблуневий галовий кліщ (Eriophyes mali Nal): особливості біології та заходи обмеження його шкідливості в яблуневих насадженнях України. // Карантин і захист рослин. 2021. №4 (267). С. 3 – 9.

3. Міжнародне видання: Ю. П. Яновський, С. В. Суханов, І. В. Крикунов, О. О. Фоменко. Ефективність сучасних інсектицидів у захисті яблуневих насаджень від кров’яної попелиці // Карантин і захист рослин . – №2 – 2021. – С.14-16.

4. Ю. П. Яновський, С. В. Суханов, І. В. Крикунов, О. О. Фоменко. Ефективність сучасних інсектицидів у захисті яблуневих насаджень від червоноголової попелиці // Міжвідомчий тематичний збірник Захист рослин. - № 66 – 2020 – С.120-124.

5. І. І. Мостов’як, Ж.П. Шевченко, Д. М. Адаменко, С. М. Мостов’як, І. В. Крикунов, І. С. Кравець, С. В. Суханов, О. О. Фоменко. Природоохоронні аспекти захисту у зернових культур від фітофагів – векторів вірусної та мікоплазмової інфекції на біоценотичних принципах в умовах центральної частини Лісостепу України // Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2019. - № 1 – С. 103-111.

6. Крикунов І.В., Адаменко Д.М., Сухомуд О.Г., Кравець І.С., Суханов С.В. Біологічні особливості розвитку і шкідливість зеленої яблуневої попелиці (Aphis pomi deg) в умовах промислових насаджень яблуні НВВ Уманського НУС «Агробіологія» Збірник наукових праць БДАУ, №1 (138) 2018, С.136–144. (Особовий внесок – 20%)

7. Сухомуд О.Г., Адаменко Д.М., Кравець І.С., Суханов С.В. Вплив застосування мікродобрив ТМ «АКТИВ ХАРВЕСТ» на ріст, розвиток і врожайність рослин кукурудзи. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань.2019. Вип. 94. С.156‒165.

8. Мостов’як І.І., Шевченко Ж.П., Адамменко Д.М., Сухомуд О.Г., Мостов’як С.М., Крикунов І.В., Красвець І.С., Суханов С.В., Фоменко О.О., Кравченко О.В., Чухрай Р.В., Медвідь В.С. Природоохоронні аспекти  захисту зернових культур від фітофагів – векторів вірусної та мікоплазмової інфекції на біоценотичних принципах в умовах центральної частини Лісостепу. Вісник Уманського НУС. Умань, 2019. № 1. С.103-111. (DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-103-111)

Методичні розробки:

1. Написання  й оформлення кваліфікаційної роботи студентами ОР "Магістр" за спеціальністю 202 "Захист і карантин рослин" кваліфікації "Дослідник із захисту рослин" (методичні рекомендації) / Яновський Ю. П., Карпенко В. П. Адаменко Д. М., Кравець І. С., Крикунов І. В., Суханов С. В., Мостов’як С. М.,  Мостов’як І. І. . Умань, 2020. – 29 с.

2. Методичні рекомендації по вивченню дисципліни та виконанню контрольної роботи з дисципліни "Ентомологія"  (методичні рекомендації) / Яновський Ю.П., Крикунов І.В., Суханов С. В., Адаменко Д. М.,  Воєвода Л.І., Чухрай Р.В., Кравченко О.В. Умань, 2022 . –  46 с.

3. Методичні рекомендації щодо проходження навчальних практик за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» для студентів факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин, ОКР “Бакалавр” [уклад.: Мостов’як І.І., Крикунов І.В., Мостов’як С.М., Суханов С. В., Адаменко Д. М.,  Фоменко О.О.]. Умань. Видавництво УНУС, 2022. 20 с.

4. Навчально-методичний посібник «Ентомологія. Частина 1» для підготовки бакалаврів за спеціальностями 202 «Захисті карантин рослин» і 203 «Садівництво і виноградарство» / Крикунов І.В., Суханов С.В., Адаменко Д.М., Яновський Ю.П., Чухрай Р.В., Воєвода Л.І., Кравченко О.В. Умань, 2022 – 72 с.


Профіль Google Академії

Самоаналіз Суханова С.В.


Матеріали

Сертифікат міжнародного семінару "Innovative irrigation and plant protection technologies for sustainable crop production and its impact on the Environment"