Меню

Воєвода Лілія Ігорівна

Воєвода Лілія Ігорівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: викладач
Email: lilyavoevoda@i.ua

 

Базова вища освіта. Уманський національний університет садівництва, 2012 р., спеціальність «Технології закритого ґрунту», кваліфікація «Дослідник  з технології закритого ґрунту». 

Диплом магістра з відзнакою ЕР №44089508 від 21 грудня 2012 року.

 Наукова ступінь.  Канд. с.– г. наук, 06.01.06 – овочівництво, «Оптимізація елементів технології вирощування цикорію салатного вітлуф у Правобережному Лісостепу України».

Диплом ДК №052649 від 20 червня 2019 року

 

Дисципліни, що викладає

Дисципліни

Освітній рівень

Спеціальність

Нормативні дисципліни

Хімічний захист рослин

бакалавр

202

Агрофармакологія

Бакалавр

201

Навчальні посібники:

1. Захист рослин. Терміни і поняття: Навчальний посібник Ж.П. Шевченко, І.І. Мостов’як, І.В. Крикунов,  С.М. Мостов’як, О.Г. Сухомуд, І.С. Кравець, Д.М. Адаменко,  С.В. Суханов, Ю.П. Яновський, Л.І. Воєвода, О.О. Фоменко, Р.В. Чухрай,  О.В. Кравченко, О.Л. Лукянець та ін.; За ред. Ж.П. Шевченко і І.І. Мостов’яка – Умань.: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. – 408 с.

  Публікації у наукових фахових виданнях:

1.    Улянич О. І., Лук’янець О. Д., Воєвода Л. І. Адаптивність та сортові особливості цикорію салатного ендивій і ескаріол у Правобережному Лісостепу України. Вісник Уманського національного університету садівництва. Умань. 2018. №. 2 С. 48–51.

2.    Улянич О. І., Воєвода Л. І. Адаптивна здатність сортів салату цикорного вітлуф в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Київ: Основа, 2018. Вип. 93 Ч. 1: Сільськогосподарські науки. С. 118–126. DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-118-126.

3.    Улянич О. І., Воєвода Л. І. Ефективність застосування різних строків сівби для цикорію салатного. Наукові доповіді НУБіП України № 6(76) (Грудень), 2018. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/12272/10655

5.    Улянич О. І., Сорока Л. В., Воєвода Л. І. Салат цикорний вітлуф в Україні. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI(21), Issue: 179, 2018. С.10–13. https://doi.org/ 10.31174/SEND-NT2018-179VI21-02.

6.    Olena Ulyanych, Sergey Shchetina, Zoya Kovtunyuk, Lilia Voevoda, Igor Didenko, Oksana Kuhniuk The introduction and yield capacity of garden endive in the Right-Bank Forest steppe of Ukraine. JOURNAL OF NATIVE AND ALIEN PLANT STUDIES. № 15. 2019. С. 151–158. DOI: https://doi.org/10.37555/.15.2019.185021

7.    1. Улянич О.І., Слободяник Г.Я., Щетина С. В., Лук’янець О. Д., Воєвода Л.І., Кухнюк О.В. Сучасний спосіб розмноження цикорію салатного. Овочівництво і баштанництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Вип. 65. Харків: Плеяда, 2019. С. 54–62.

8.V. Yatsenko, O. Ulianych, S. Shchetyna, G. Slobodyanyk, N. Vorobiova, Z. Kovtunyuk, L. Voievoda, V. Kravchenko, O. Lazariev Effect of vermicompost on yield, quality, and antibacterial activity of garlic. Ukrainian Journal of Ecology, 2019. 9(4) , 499-504. (Web of Seinse).

9. O. Ulianych, V. Yatsenko, P. Kondratenko, O. Lazariev, L. Voievoda, O. Lukianets and D. Adamenko. (2020). The influence of amino acids on the activity of antioxidant enzimes, malonic dialdehyde content and productivity of garlic (Allium Sativum L.). Agronomy Research 18(X), xxx–ccc, 2020 https://doi.org/10.15159/AR.20.172 (Web of Seinse).

Методичні розробки:

1. Захист квіткових, декоративних і лікарських рослин

методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» (частина І) . О.В. Кравченко, Л.І.Воєвода. Умань, 2020. 94 с.

2. Захист квіткових, декоративних і лікарських рослин методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин  спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» (частина ІІ). О.В. Кравченко, Л.І.Воєвода. Умань, 2020. 61 с.

3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з агрофармакології   Ю.П. Яновський,  О.В. Кравченко О.В., О.Д. Лук’янець, Л. І. Воєвода. Умань, 2020. 31с.

4. Методичні рекомендації по вивченню дисципліни та виконанню контрольної роботи з дисципліни "Ентомологія " (методичні рекомендації) / Яновський Ю.П., Крикунов І.В., Суханов С. В., Адаменко Д. М.,  Воєвода Л.І., Чухрай Р.В., Кравченко О.В. Умань, 2022 . –  46 с.

5. Навчально-методичний посібник «Ентомологія. Частина 1» для підготовки бакалаврів за спеціальностями6 202 «Захисті карантин рослин» і 203 «Садівництво і виноградарство» / Крикунов І.В., Суханов С.В., Адаменко Д.М., Яновський Ю.П., Чухрай Р.В., Воєвода Л.І., Кравченко О.В. Умань, 2022 – 72 с.


Профіль Google Академії


Самоаналіз Воєводи Л.І.