Меню

Воєвода Лілія Ігорівна

Воєвода Лілія Ігорівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: викладач
Email: lilyavoevoda@i.ua

 

Базова вища освіта. Уманський національний університет садівництва, 2012 р., спеціальність «Технології закритого ґрунту», кваліфікація «Дослідник  з технології закритого ґрунту».

Диплом магістра з відзнакою ЕР №44089508 від 21 грудня 2012 року.

 Наукова ступінь.  Канд. с.– г. наук, 06.01.06 – овочівництво, «Оптимізація елементів технології вирощування цикорію салатного вітлуф у Правобережному Лісостепу України».

Диплом ДК №052649 від 20 червня 2019 року

 

Дисципліни, що викладає

Дисципліни

Освітній рівень

Спеціальність

Нормативні дисципліни

Хімічний захист рослин

бакалавр

202

Агрофармакологія

Бакалавр

201

Навчальні посібники:

1. Захист рослин. Терміни і поняття: Навчальний посібник Ж.П. Шевченко, І.І. Мостов’як, І.В. Крикунов,  С.М. Мостов’як, О.Г. Сухомуд, І.С. Кравець, Д.М. Адаменко,  С.В. Суханов, Ю.П. Яновський, Л.І. Воєвода, О.О. Фоменко, Р.В. Чухрай,  О.В. Кравченко, О.Л. Лукянець та ін.; За ред. Ж.П. Шевченко і І.І. Мостов’яка – Умань.: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. – 408 с.

  Публікації у наукових фахових виданнях:

1.      Улянич О. І., Лук’янець О. Д., Воєвода Л. І. Адаптивність та сортові особливості цикорію салатного ендивій і ескаріол у Правобережному Лісостепу України. Вісник Уманського національного університету садівництва. Умань. 2018. №. 2 С. 48–51.

2.      Улянич О. І., Воєвода Л. І. Адаптивна здатність сортів салату цикорного вітлуф в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Київ: Основа, 2018. Вип. 93 Ч. 1: Сільськогосподарські науки. С. 118–126. DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-118-126.

3.      Улянич О. І., Воєвода Л. І. Ефективність застосування різних строків сівби для цикорію салатного. Наукові доповіді НУБіП України № 6(76) (Грудень), 2018. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/12272/10655

4.      Улянич Е. И., Сорока Л. В., Воевода Л. И. Адаптивность сортов рукколы и салата цикорного в Лесостепи Украины. Научные статьи Государственного аграрного университета Молдовы. Вып. 42. Кишенев, 2015. С. 251–254

5.      Улянич О. І., Сорока Л. В., Воєвода Л. І. Салат цикорний вітлуф в Україні. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI(21), Issue: 179, 2018. С.10–13. https://doi.org/ 10.31174/SEND-NT2018-179VI21-02.


Профіль Google Академії


Самоаналіз Воєводи Л.І.

Самоаналіз відповідно до постанови 365 від 2021 р. Воєводи Л.І.