Меню

Яновський Юрій Петрович

Яновський Юрій Петрович Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Посада: професор кафедри
Email: zahist@udau.edu.ua

 

Яновський Юрій Петрович

Базова вища освіта. Українська сільськогосподарська академія 1977 р., спеціальність «Захист рослин», кваліфікація «Вчений агроном». 

Диплом Б-1 № 727236 від 30 квітня 1977 року.

 

Наукова ступінь. Доктор с.-г. наук, 16.00.10 – ентомологія,

«Агробіоценотичне обґрунтування інтегрованого захисту плодових розсадників від основних шкідників зерняткових культур Лісостепу України».

 Диплом ДД № 003323 від 14 січня 2004 року

 

Вчене звання.  Професор кафедри захисту і карантину рослин.

Атестат 12ПР №005947 від 23 грудня 2008 року

Самоаналіз Яновський Ю.П.

Підвищення кваліфікації