Меню
Остання редакція: 23 вересня 2020

Обов’язкові навчальні дисципліни які викладаються на ОП 202 захист і карантин рослин другого рівня вищої освіти

Назва освітнього

компонента

Хто читає

Вид компонента

Поле для завантаження

силлабуса або інших навчально-

методичних матеріалів

ОК 1. Філософія науки

Ямчук Павло Миколайович

дисципліна

ОК 1. Філософія науки,

(силлабус). pdf

ОК 2. Нормативно-правові відносини в захисті рослин

Білошкурська Зінаїда Павлівна

дисципліна

ОК 2. Нормативно-правові відносини в захисті рослин,

(силлабус). pdf

ОК 3. Іноземна мова

Лазарєв Олег В’ячеславович

дисципліна

ОК 3. Іноземна мова,

(силлабус). pdf

ОК 4. Логістика і комунікації у захисті рослин

Рибчак Віталій Іванович

дисципліна

ОК 4. Логістика і комунікації у захисті рослин,

(силлабус). pdf

ОК 5. Економіка і організація аграрного сектору

Кіфоренко Оксана Володимирівна

дисципліна

ОК 5. Економіка і організація аграрного сектору,

(силлабус). pdf

ОК 6. Методологія та організація наукових досліджень в галузі

Адаменко Дмитро Михайлович

дисципліна

ОК 6. Методологія та організація наукових досліджень в галузі,

(силлабус). pdf

ОК 7. Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин

Суханов Святослав Всеволодович

дисципліна

ОК 7. Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин,

(силлабус). pdf

ОК 7. Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин

Суханов Святослав Всеволодович

курсова

 робота

Курсова робота, 

ОК 7. Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин,

(методичка). pdf

ОК 8. Епіфітотіологія

Мостов’як І.І.

дисципліна

ОК 8. Епіфітотіологія,

(силлабус). pdf

ОК 9. Знезараження об'єктів регулювання

Кравець Ірина Станіславівна

дисципліна

ОК 9. Знезараження об'єктів регулювання,

(силлабус). pdf

ОК 10. Комплексні системи захисту сільськогосподарських культур

Адаменко Дмитро Михайлович

дисципліна

ОК 10. Комплексні системи захисту сільськогосподарських культур,

(силлабус). pdf

ОК 11. Токсикологія пестицидів і біобезпека  у захисті рослин

Шевченко Жанна Петрівна

дисципліна

ОК 11. Токсикологія пестицидів і біобезпека  у захисті рослин,

(силлабус). pdf

ОК 11. Токсикологія пестицидів і біобезпека  у захисті рослин

Шевченко Жанна Петрівна

курсова

 робота

Курсова робота, 

ОК 11. Токсикологія пестицидів і біобезпека  у захисті рослин,

(методичка). pdf

ОК 12. Охорона праці в галузі

Трус Олександр Миколайович

дисципліна

ОК 12. Охорона праці в галузі,

(силлабус). pdf

ОК 13. Виробнича практика

 

практика

ОК 13. Виробнича практика,

(методичка). pdf

ОК 14. Кваліфікаційна робота

 

кваліфікаційна робота

ОК 14.  Кваліфікаційна робота , Методичні вказівки Кваліфікаційна робота 202 Захист і карантин  рослин. pdf

Останні новини

Всі новини